Uitgeverij besteedt blafwerk uit

  • ± 3 minuten

Al dezelfde dag dat een eerder geschreven bericht over de misleidende verkooppraktijken van De Uitgeversgroep in de zoekmachine resultaten naar boven kwam bij een zoekopdracht op de eigenlijke bedrijfsnaam, werd ik nogmaals gebeld door de betreffende uitgeversgroep uit Heerenveen. Ditmaal probeerden ze geen advertenties te verkopen, ze hadden een andere boodschap.

Lees ook

In dit telefoongesprek op maandag 4 mei om 15:30 werd duidelijk dat men niet gecharmeerd was van mijn berichtgeving omtrent de uitgeversgroep en hun praktijken; De medewerker vroeg me het bericht te verwijderen. Ik zag hier echter geen directe aanleiding voor.
Het gesprek verliep niet heel soepel, men liet mij nauwelijks uitpraten en op bepaalde vragen werd niet ingegaan (waaronder of ze het toeval vonden dat berichten met dezelfde strekking over hun bedrijf te vinden was). Op de vraag of mijn verhaal hen bekend voor kwam, werd geantwoord dat er wel eens klachten waren over telefonistes, echter niet in een soortgelijke vorm als mijn ervaring.

Er werd verder vanuit De Uitgeversgroep niet de indruk gewekt dat ze iets aan de klachten doen. Het kwam er volgens de medewerker op neer dat de meeste mensen -en ik quote- "azijnzeikers" waren en dat de toegankelijk­heid van het Internet dat alleen maar in de hand werkt. Uiteindelijk heb ik gevraagd de situatie schriftelijk af te handelen.

Een blafbrief van de advocaat volgde

De uitgeverij liet zich dat geen tweede keer zeggen; 27 mei heb ik op mijn correspondentieadres een brief ontvangen van een advocatenkantoor die ze ingeschakeld hebben. Hierin staat onder andere dat er op mijn forum/site een schadelijk bericht is geplaatst over een cliënte van hen, oftewel de betreffende uitgeverij. Volgens de advocaat heeft zijn cliente geen weerwoord kunnen voeren en de aantijgingen kunnen verwerpen. Ze verzoeken mij om "binnen vijf dagen na heden voornoemd bericht van internet te halen".

Naar aanleiding van de ontvangen blafbrief heb ik contact gezocht met een ondernemersplatform waar ik aangesloten ben. In samenwerking met hen heb ik uiteindelijk een wederbrief opgesteld waarin ik om opheldering vraag. Deze reactie op de blafbrief is verstuurd op 7 juni 2009.

Naar aanleiding van mijn reactie werd ik op vrijdag 19 juni om 13:19 gebeld door de behandelende advocaat. Er werd absoluut niet inhoudelijk ingegaan op mijn brief; in de hoop mij onder druk te zetten werd me per telefoon drie opties voorgelegd:

  1. Verwijderen;
  2. Ano­nimiseren: op zo een manier dat de bedrijfsnaam er niet meer in terug kwam en dat het bericht niet via Google gevonden zou kunnen worden;
  3. Procedure starten: De advocaat gaf aan vaker voor zijn cliente in actie te moeten treden en tot dusver zijn er nooit procedures gestart. De advocaat deed vermoeden dat dit een bewijs was van het ethische handelen van hun cliente.

Ik vroeg de advocaat ons telefoongesprek per mail te bevestigen en er werd afgesproken dat ik de advocaat en zijn cliente zou laten weten indien ik het bericht aan had gepast.

Naar aanleiding van dit telefoongesprek ben ik bij de Kamer van Koophandel langs gegaan. Hier kreeg ik uiteindelijk te horen dat er meer meldingen over de betreffende uitgeverij bekend zijn. Tevens heb ik melding gedaan bij Steunpunt Acquisitiefraude en heb ik een jurist en advocaat benaderd. Dit heeft als gevolg gehad dat ik enkele bewoordingen in de beschrijving van de misleidende verkooppraktijken van een uitgeverij heb aangepast, waarvan ik zowel de uitgeverij als de advocaat op de hoogte heb gesteld.

Geen reactie

Op 26 juni 2009 heb ik nog eens een mail gestuurd naar de behandelde advocaat met de vraag om de gestelde onwaarheden concreet te maken. Hier werd niet op gereageerd. In juli heb ik uiteindelijk het bericht aangepast en dus een nieuwe mail gestuurd, waar wederom niet op gereageerd werd. Ik heb gisteren (11 augustus) dan ook een afsluitende mail gestuurd waarin ik aan heb gegeven de conclusie te trekken dat ze akkoord zijn gegaan met de doorgevoerde wijzigingen.

Een inhoudelijke reactie is in elke correspondentie tussen mij en de uitgeverij en mij en de advocaat helaas uitgebleven.

* uiteindelijk heeft deze situatie een gevolg gekregen in de vorm van een zitting, zie Uitspraak in de zaak tegen De Uitgeversgroep.