Google's TestMySite update

  • ± 2 minuten

Begin deze week berichtte Google op hun blog over de vernieuwde TestMySite omgeving. Wat is het en wat kun je er mee?

De TestMySite scan van Google, geeft een zogenaamde management samenvatting van de stand van pagespeed zaken van een webpagina of (indien de data aanwezig is) gehele website. Vervolgens viel er een rapport te downloaden, dat aan een webtechneut -zoals ondergetekende- overhandigd kon worden.

TestMySite versus PageSpeed Insights

Met andere woorden, TestMySite gaf globale inzage in laadtijd ten opzichte van de niche waarin een website zich bevond (dit onderdeel is helaas komen te vervallen). Aanvullend kan een indicatie van omzetderving wegens te hoge laadtijd achterhaald worden.
PageSpeed Insights c.q. Lighthouse analysis geeft technische inzage in pagespeed en performance. Hiermee verkrijgt een webtechneut handvaten om de pagespeed en performance van een website te verbeteren.

Sinds november 2018 maakt PageSpeed Insights gebruik van de Lighthouse engine

Lagere conversie bij hogere laadtijd

TestMySite geeft een website eigenaar dus een goede indruk van de website laadtijd, als ook pagespeed-prestatie ten opzichte van bijvoorbeeld concullega's. Volgens The State of Online Retail Performance kan één seconde vertraging in mobiele laadtijd tot een 20%+ verval in conversie leiden. Exact de reden dat TestMySite in 2016 het levenslicht zag.

Wat is er veranderd in TestMySite?

Begin deze week berichtte Google over hun TestMySite omgeving, die met behoud van het doel, qua opzet is veranderd:

  • Pagespeed van de gehele website (indien data aanwezig is) of individuele pagina's zijn te meten;
  • Of de pagespeed sneller of langzamer is geworden ten opzichte van de vorige maand;
  • Algemene score van de website of webpagina, gecategoriseerd in Fast, Average en Slow;
  • Mogelijkheid om de geteste website te vergelijken met bijvoorbeeld bedrijven binnen dezelfde branch;
  • Potentiële impact van website pagespeed op de conversie of omzet;
  • Lijst van aanbevelingen voor 5 individuele pagina's (bijvoorbeeld landingspagina's), om de pagespeed te verbeteren;
  • Er kan een rapport worden opgevraagd, waarin (indien opgegeven, per individuele pagina) aanbevelingen worden gedaan.

Een paar pik ik er tussen uit:

Pagespeed score versus vorige maand

Alhoewel je een excel-lijst bij zou kunnen houden van periodieke scores of een beroep kunt doen op automatische monitoring, toont TestMySite ook eventuele pagespeed wijzigingen ten opzichte van de vorige maand. Alhoewel een opdrachtgever, design & development teams samen moeten werken om de performance te kunnen waarborgen, kan dit voor opdrachtgevers of managers een eenvoudig hulpmiddel of controlemiddel zijn om na te gaan of pagespeed scores in verloop van tijd zijn gewijzigd.

Hieronder een voorbeeld waarin we de site speed (niet te verwarren met pagespeed) voor één van onze opdrachtgevers nog eens met 13% (0.2 seconden) wisten te verbeteren:

verbetering site speed

Vergelijking met branche

Alhoewel je branchegenoten of concullega's individueel kunt testen, kan er via TestMySite een snelle vergelijking worden gemaakt. Dit kan door enkel de domeinnaam op te geven van de websites die je wilt vergelijken (dit kan enkel voor veelbezochte domeinen). Handig om een niet technische vergelijking te maken, voor een snelle indruk van de positionering ten opzichte van andere instanties.

Hieronder een voorbeeld van een vergelijking van de website van dezelfde opdrachtgever (wiecherswonen.nl / 1.3 seconden) met andere landelijke en meer lokale organisaties uit dezelfde branch:

Eventueel kan op basis van dit gegeven, een nieuw performance budget worden afgesproken om tot een meer optimale pagespeed score te komen.

Rapport met pagespeed aanbevelingen

Het rapport wordt in PDF vorm toegestuurd en bevat aanbevelingen die ook in de PageSpeed Insights ofwel Lighthouse tooling boven water zullen komen. Het verschil zit hem vooral in het feit dat het rapport van TestMySite voor niet-techneuten leesbaar en begrijpelijk blijft.

Pagespeed testen

Zelf je pagespeed testen? Dat kan dus via TestMySite voor een globale indruk, of -indien je webtechneut bent- via PageSpeed Insights voor directe technische aanbevelingen.

Test My Site PageSpeed Insights