Zoeken op Blue 2 Blond

Advertentie- en acquisitiefraude door malafide uitgeverijen

In navolging van het telefoongesprek met en berichtgeving over een uitgeversgroep uit Heerenveen, heb ik me verdiept in advertentiefraude. Meldingen die ik tegenkom over deze uitgeversgroep, lijkt het topje van de ijsberg.

Lees ook

Acquisitiefraude is een breed begrip. Misleiding kent vele vormen en daar zal het naast opdringerigheid zeker niet bij blijven als het de malafide uitgeverijen betreft. In mijn vorig bericht over een uitgeversgroep gaf ik aan dat er meerdere meldingen waren over alleen al de uitgeversgroep waardoor ik benaderd ben. In de verwijzingen naar met name topics op het TROS Radar forum worden vele andere uitgevers opgesomd die zich schuldig lijken te maken aan misleiding en oplichting. Onder andere Uitgeverij De Schelde en VKM Advertising worden veelvuldig in verband gebracht met advertentiefraude. Laatstgenoemde, VKM Advertising, blijkt zelfs bandopnames te maken buiten je medeweten om. Frauderende uitgeverijen zijn er niet vies van bandopnames in hun voordeel te manipuleren om in te kunnen zetten als bewijs bij rechtzaken, mocht het zover komen.

Behalve het manipuleren van potentieel bewijs, werken verschillende uitgeverijen in een netwerk en komt het voor dat ze samen werken met incasso- of advocatenkantoren die op de hoogte zijn van de malafide praktijken waar de uitgeverijen zich schuldig aan maken.

Telefoongids.com; misbruik van naamsbekendheid

Advertentiefraude eist ook nu nog vele slachtoffers. De Telefoongids.com lijkt hierin een grote boosdoener. Op het eerder genoemd forum is zelfs een topic gewijd aan Telefoongids.com die volgens de berichten bewust misbruik lijkt te maken van de naamsbekendheid van de KPN Telefoongids. Ze geven telefonisch aan dat ze van de Telefoongids zijn, dat je als ondernemer al een vermelding hebt in hun database en dat een uitgebreide vermelding 150 euro kost. Details als hun exacte bedrijfsnaam (Telefoongids.com), de type van vermelding (enkel digitaal en dus niet in een catalogus) de betaaltermijn en de looptijd worden er niet bij vermeld. Uit vertrouwen (de naam is immers bekend) heb je snel de neiging akkoord te gaan en zit je binnen no-time vast aan een contract van 5400 euro.

Lees meer...


Saillant detail: De website advertentiefraude.nl blijkt van Telefoongids.com te zijn. Steunpunt Acquisitiefraude (SAF) zal dan ook een minstens zo goed alternatief zijn om acquisitiefraude te melden.

Voorkomen van advertentiefraude beter dan genezen

Bericht wordt dat advertentiefraude moeilijk aan te pakken is, voorkomen is dus beter dan genezen. Neem de tijd voor opdrachtbevestigingen per telefoon of email om impulsieve of gemakzuchtige beslissingen uit te sluiten. Een snelle methode om te kijken of een bedrijf bij naam genoemd wordt binnen het TROS Radar forum, is door gebruik te maken van de Google operator "site" in combinatie met de url forum.trosradar.nl. Vul vervolgens de naam in van het bedrijf waarnaar u wenst te zoeken.

Wanneer een uitgeversgroep of een malafide onderneming een stilzwijgen als opdrachtbevestiging ziet, wordt geadviseerd een fax of brief terug te sturen om incassoprocedures door het betreffende bedrijf te voorkomen. Hiervoor heeft het Verenigde Ondernemers Geertruidenberg een conceptbrief opgesteld. Eventuele gegevens kunnen uiteraard aangepast worden naar de eigenlijke situatie.

Bekijk voor meer tips van onder andere de Kamer van Koophandel en berichtgevingen van Steunpunt Acquisitiefraude, "Advertentiefraude, tips en links".

Laat ons weten wat je hiervan vindt!

 • Houd reacties relevant aan het onderwerp en wees redelijk en billijk naar anderen. Houd je bij het plaatsen van een reactie aan de Nederlandse wet.
 • Uw emailadres zal enkel gebruikt worden om u, indien aangegeven, op de hoogte te houden van nieuwe reacties op dit bericht.
 • Indien u er voor kiest uw emailadres weer te geven, zal deze voor bots onleesbaarder worden gemaakt.
 • 25/07/2010 10:02

  meinonA

  Honderden klachten en nu ben ik de eerste.
  Afgelopen vrijdag te maken gehad met telefoongids.com.Doen het voorkomen alsof het gaat over controle van gegevens van de telefoongids.
  Lijkt verdacht veel op de werkwijze van Intermart uit Nijmegen.Gratis voor 1 jaar en dan automatisch een contract voor 3 jaar.

 • 14/12/2010 17:44

  resilyP yddE

  Eens betaald aan deze malafide web-programmeurs is de boel om zeep. Mijn joomla bewerkingen doen ze niet meer.Als leek ben je verloren en sta je daar te blinken. En neem maar aan,er zijn er velen...
  mvg eddy

 • 28/11/2013 11:51

  meinonA

  Ik ben ooit gebeld door iemand die me vertelde dat ik met een collega een afspraak had gemaakt voor een advertentie van € 175,00 en hij belde me voor de bevestiging daarvan. De man bleef maar doorratelen terwijl ik doorlopend vroeg of hij nu eens wilde stoppen met praten, dat ik deze afspraak helemaal niet gemaakt had e.d.. Na een heel rideltje te hebben beluisterd hoorde ik een piep, toen kwam de stem van dezelfde man terug maar hij klonk anders, alsof het voorheen een opname was geweest. De stem zei "GVD, nu is dat rot-bandje weer afgeslagen" waarna de verbinding verbroken werd.
  Ik ben blij dat ik niet beleefd steeds jajaja gezegd heb, want wie weet waar ik dan aan vast gezeten had.