Zoeken op Blue 2 Blond

Freelance Web Performance Optimization (WPO)

WPO staat voor Web Performance Optimization en betreft het optimaliseren van de laadsnelheid als ook blijvende responsetijd van websites. In de basis betreft Web Performance Optimization het reduceren van het aantal bestands-aanvragen als ook omvang van bestanden, ook wel bekend als de HTTP request life cycle. Er zijn verschillende technieken waarmee dit bereikt kan worden.

Betere performance voor bezoekers

De primaire reden om een Web Performance Optimization traject in te gaan, is om website of webshop bezoekers tegemoet te komen. Niet alleen Google zegt dat laadtijd van belang is, in verschillende onderzoeken is aangetoond dat 100ms langere laadtijd al zorgt voor 1% verkoop-afname. Door groei van smartphone gebruik, zal de impact enkel hoger worden.

Dat performance winst vooral aan de voorkant (frontend) te behalen is, weet ook de Rijksoverheid te melden. Maar liefst 80% van de winst is volgens hen in de frontend te behalen.

Meten is weten

Ook voor het vakgebied van pagespeed performance optimalisatie, geldt het motto "Meten is weten". Niet alleen zijn er best practices, middels verschillende tools is de Web performance van een website of webshop goed in kaart te brengen.

Web performance guidelines

Enkele guidelines of best practices zijn onder meer hier te vinden:

Web performance optimization scan

Meten of analyseren hoe de performance en pagespeed van een website er voor staan, is tegenwoordig vrij eenvoudig. Hier zijn verschillende tools voor te vinden, zowel online scans als ook performance en pagespeed scans waarvoor specifieke software nodig is. Denk aan:

  1. https://tools.pingdom.com
  2. https://gtmetrix.com/
  3. https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

Pingdom performance grade

GTmetrix performance report

PSI Lighthouse scan

Laatstgenoemde, een product van Google, is wellicht het bekendst als ook het meest in ontwikkeling. In januari 2018, werden de scores gecombineerd met real-world gebruikerservaring, waardoor er een beter praktijk beeld van de ervaren performance kon worden verkregen. Dit ging zelfs gepaard met plotselinge fluctuaties in pagespeed score.

In november 2018 ging PageSpeed Insights analyse over op de Lighthouse engine, een performance analyse die menig webontwikkelaar of WPO'er reeds gebruikte om de webshop of website performance te verbeteren.

Web Performance Optimization in praktijk

Het CMS dat we inzetten bij opdrachtgevers, voorziet out-of-the-box in de volgende technieken:

Bovenop deze technieken, is ruimte voor handmatige performance verbeteringen. Denk aan het inperken van gebruikte HTML, JavaScript, als ook animaties op Hardware Acceleration basis. Onder meer de volgende websites genieten inmiddels een verbeterde performance, met conversie toename als gevolg:

Freelance Web Performance Optimization Consultancy

Ook toe aan een snellere website of webshop? In praktijk maken we gebruik van een CMS waarin Web Performance Optimization technieken standaard aanwezig zijn. Als consultant helpt Erwin Hofman bedrijven bovendien met hun bestaande software, om het onderste uit de kan te halen. Bijvoorbeeld:

Performance scan of sessie aanvragen

Lighthouse scores