Timecards (SETU HR-XML)

logo

De elektronische berichtenverkeer van uitzend-gegevens tussen uitzendbureau's en inlener, kan gestandaardiseerd plaats vinden. In deze branch geniet de SETU-standaard de voorkeur. Dit is namelijk de Nederlandse implementatie van de internationale HR-XML standaard en is ontwikkeld door de grote uitzendorganisaties. Het uitwisselen van informatie omtrent inhuur via de SETU standaarden te laten lopen, leidt tot vereenvoudiging van het inhuurproces.

Lees verder
Opdrachtgever:
Nuon Salesforce
Talen:
XML, PHP, SOAP
Oplevering:
Zomer 2017

Voor onder meer de Salesforce afdeling van Nuon, heb ik meerdere SOAP koppelingen geprogrammeerd om de communicatie tussen inlener en uitzendbureau's tot stand te kunnen brengen. Hierbij werd voornamelijk gereden kilometers en vergoedingen, bonussen en uren gecommuniceerd via de SETU stanaardisatie, en in het bijzonder TimeCards.

Alle TimeCards worden via SOAP (of nusoap) gecommuniceerd. Momenteel zitten we in de transitie om de SOAP communicatie via WSS (Web Service Security) plaats te laten vinden.

TimeCard Uitzendbureau's

Naar onder andere de volgende endpoints/uitzendbureau's heb ik als programmeur de SOAP communicatie tot stand mogen brengen:

  • USG
  • Randstad
  • Payroll Select