Nuon registratietool

logo

Als vervolg op het voorgaand traject, is er voor gekozen de web-mogelijkheden voluit te benutten en een volledige omgeving te realiseren voor de SalesForce afdeling van Nuon.

Lees verder Bezoek website
Opdrachtgever:
Nuon Sales Force
Talen:
html, css, javascript, php, ajax, REST, SOAP
Oplevering:
Zomer 2012

Binnen dit traject is er een geautoriseerde omgeving gebouwd, waarbij elk type medewerker zijn eigen mogelijkheden heeft. Denk aan teamleiders of administratie, die respectievelijk de uren van de teamleden nagaan en de ingevoerde uren, bonussen et cetera, accorderen.

Daarnaast is deze omgeving tevens voorzien van een SOAP koppeling naar uitzendbureau's, om direct na accordering niet alleen de medewerkers zelf een bevestigings-PDF toe te sturen, maar ook de uren direct in te schieten bij de bijbehorende uitzendbureau. Het uitdraaien van rapporten en handmatig toesturen is hiermee verleden tijd.
Ook een kalender-toepassing waarin bijvoorbeeld verjaardagen automatisch worden opgenomen, of een module om borgspullen als iPads te monitoren is onderdeel geworden van deze omgeving. Op moment van schrijven is deze tool nog altijd in ontwikkeling en worden nieuwe uitbreidingen gerealiseerd.

Bekijk overige HTML to PDF voorbeelden