Zoeken op Blue 2 Blond
logo

Nuon reiskosten declaratieformulier

Medewerkers van de Nuon Sales Force vullen wekelijks het aantal door hen gereden kilometers in in een exceldocument welke automatisch de afstanden haalt uit een achterliggende sheet en uiteindelijk de te ontvangen vergoeding berekent. Deze dient uiteindelijk handmatig naar de teamleider verstuurd te worden. Nuon Sales Force had de wens dit exceldocument om te laten zetten naar een webapplicatie.

Lees verder
Opdrachtgever:
Nuon Sales Force
Talen:
html, css, javascript, php, ajax
Oplevering:
Herfst 2011

Zie ook: Nuon registratietool

De kilometerafstanden welke als excel sheet is opgeslagen in het exceldocument heb ik omgezet naar een CSV document opdat de tool er eenvoudiger mee kan rekenen door de rijen en kolommen door te loopen.

Middels AJAX wordt de kilometer-tabel ingelezen in een twee dimensionale JavaScript array waarmee de afstanden na elke nieuwe selectie direct uit de array gelezen kan worden en de totalen berekend kan worden om vervolgens de vergoeding te kunnen berekenen. Doordat berekeningen client side gedaan kunnen worden, passen gegevens zich als het ware real-time aan bij elke wijziging in het reiskosten declaratieformulier.

Na versturen wordt er een PDF gegenereerd welke als bijlage wordt meegestuurd naar de door de verkoper geselecteerde team. De PDF bevat de gegevens van de verkoper inclusief de ingevulde plaatsen en daarbij behorende kilometers en te ontvangen vergoeding.

Bekijk overige HTML to PDF voorbeelden