Navigatie

Wiki / handleiding Webapplicaties

Deze wiki is een showcase vanuit Blue 2 Blond, ontwikkeld voor een externe partij waarbij behoefte was aan een lange maar gebruiksvriendelijke handleiding voor hun tool. Hiervoor is een CMS ingezet, waarbij men zelf in staat is om teksten te wijzigen, en daarmee dus nieuwe secties of subsecties toe te voegen en tevens rechten te verdelen.
Oplevering:
Winter 2016
Website / url:
Wiki / handleiding
Wiki / handleiding

Het verdelen van rechten, kan op zo een manier, dat daarmee bepaald wordt welke gebruikersgroepen bepaalde informatie/secties te zien krijgen (die logischerwijs wel of niet voor hen van toepassing zijn). Dit is door de klant/gebruiker zelf in te richten en in te delen. De door ons ontwikkelde wiki-module somt vervolgens automatisch de pagina's op hierarchische wijze op, zodat een gebruiker enkel te zien krijgt wat voor hem is ingesteld.