Zoeken op Blue 2 Blond

Subpagina's publiceren

Voor uitgebreidere websites kan het nuttig zijn om pagina's overzichtelijk in te delen en dus onder te brengen onder al bestaande pagina's. Deze optie zit standaard niet in de Small Business CMS.

Door pagina's onder te brengen onder andere pagina's en aan te geven of deze zichtbaar moeten zijn in de navigatie, zal het CMS -afhankelijk van de ontwerpspecificaties- automatisch subnavigaties of uitklapbare navigaties genereren.

< Specificatieoverzicht