Zoeken op Blue 2 Blond

Redirects instellen

Het web blijft in beweging. Pagina's komen en gaan en dus verdwijnt er wel eens een pagina. Vaak komt het voor dat er nog steeds verwijzingen naar zo een pagina zijn vanaf andere of zelfs de eigen website. Ook in zoekmachines kunnen de betreffende url's nog een tijd blijven staan.

Om geen bezoekers te verliezen en om zoekmachines te laten weten dat de pagina verhuist is (al dan niet permanent), geeft de Blue2 CMS u de mogelijkheid om voor een pagina een redirect in te stellen. De zoekmachine robot of webbrowser krijgt dan bij het indexeren of bezoeken van de verhuisde pagina de melding dat deze een andere url gekregen heeft.
Het Blue2 CMS helpt u bij het instellen van redirects door te controleren of de paginaurl gewijzigd is. Zodra deze gewijzigd wordt, zal het CMS daarvan een melding geven met de mogelijkheid om direct een doorverwijzing in te voeren.

< Specificatieoverzicht