Zoeken op Blue 2 Blond

Record locking

In meer omvangrijke websites waarbij meerdere personen verantwoordelijk zijn voor het publiceren en up to date houden van informatie, kan het voorkomen dat twee personen eenzelfde pagina aan willen passen. Uiteraard kan in goed overleg complicaties bij het aanpassen van eenzelfde pagina voorkomen worden.

Als stok achter de deur is er in het CMS recordlocking geintegreerd. Wanneer iemand anders reeds een pagina geopend heeft om te wijzigen, heeft een tweede persoon geen toegang meer tot de pagina en zal deze de melding krijgen dat de pagina reeds gewijzigd wordt. Hiermee kan een tweede personen eventuele aangebrachte wijzigingen van een eerste persoon niet abusievelijk ongedaan maken.

< Specificatieoverzicht