Een duurzame en inclusieve site voor Vattenfall

Een duurzame en inclusieve site voor Vattenfall

Nuon is overgegaan op Vattenfall. Vattenfall heeft duidelijke waarden, inclusiviteit, diversiteit en op naar een fossiel-vrije generatie! Blue 2 Blond, al ruim 8 jaar online webpartner van Vattenfall SalesForce stond hiermee voor een mooie uitdaging!

Van Nuon naar Vattenfall

Begin 2019 werd bekend gemaakt dat Nuon de naam zou aannemen van haar moederbedrijf in Zweden: Vattenfall. Dit betekende een complete rebranding, alles online en offline zou in het komende jaar moeten overgaan naar de Vattenfall- styling.

Nuon Sales Force, de door-to-door sales afdeling van Nuon, stond hierdoor ook voor een uitdaging. Los van alle kledij, iPads en interne logo's en uitdragingen, moest ook hun hele online website en applicatietak worden gerebrand.

Vrij vroeg in 2019 werden wij dan ook betrokken bij de plannen voor deze rebranding.

Blue 2 Blond is immers al 8 jaar de gekozen partner van Nuon Sales Force voor online maatwerk. Hier hoort de website bij, als ook hun online ERP.

Merkuitstraling en nieuw design

Vattenfall betekent waterval. Vattenfall wil binnen één generatie af van fossiele brandstoffen. Vattenfalll wil inclusiviteit voor iedereen.


Dit zijn een aantal kernpunten waar Vattenfall voor staat, en waarom wij van Blue 2 Blond een goede online partner zijn voor hen. Mid-2019 zijn wij aan de slag gegaan met een nieuw design voor de website. Hoewel voorzien van een stijlgids, bleken er binnen alle websites van Vattenfall (corporate, Zweden, Duitsland, officiële stijlgids) de nodige discrepanties te zijn.
Voor NSF (nu Vattenfall Sales Force) was het belangrijk dat de website werd voorzien van:

  • Vattenfall look-and-feel
  • Gemakkelijk en drempelvrij voor sollicitanten om te solliciteren
  • Intuïtieve en gemakkelijk gebruik
  • Gemakkelijk in beheer (CMS)
  • Snel en Duurzaam
  • Duurzaam en inclusief

Op basis van aangeleverde stijlgidsen vanuit Zweden als ook inzage in de stijlgidsen en individuele componenten, zijn we gevraagd de website van de verkooptak van Vattenfall te verzorgen.

Zet jouw organisatie zich ook in voor verduurzaming?

Wij werken graag samen met instellingen die voor maatschappelijk impact gaan.

Neem contact met ons op

Thema wijziging versus redesign

De uitdagende taak was dus om de website in Vattenfall huisstijl op te leveren, terwijl Vattenfall Nederland nog met finetuning bezig was. De uitdaging zat hem in het feit dat de hoofd­website ook over ging naar Vattenfall, maar enkel een thema-wijziging zou doen (waarbij vooral huisstijl kleuren, beeldmateriaal en lettertype werden gewijzigd) in plaats van een cold-turkey redesign (waarbij het gehele ontwerp werd gewijzigd). In die zin waren wij aan het pionieren door bepaalde componenten die reeds vormgegeven waren, alvast technisch te implementeren.

Zie de LinkedIn-post van onze developer Erwin Hofman omtrent de Vattenfall redesign waar we deel van uit mochten maken.

Website:
salesforce.vattenfall.nl
Oplevering:
oktober 2019
Opdrachtgever:
Vattenfall te Zweden
Kenmerken:
copycat
Teamleden:
Erwin  HofmanJohan  devblue.nlKarlijn  LöwikWim  blue2blond.nl