PePe Parts API koppeling

logo

Voor brommer en scooter onderdelen website (brommerscooteronderdelen.nl), is een koppeling tot stand gebracht met de API van Pepe Parts, waarmee brommerscooteronderdelen.nl gevoed wordt met product gegevens.

Lees verder
Vormgeving en uitbesteder:
Meceda te Assen
Technieken:
php, xml
Oplevering:
Zomer 2017

De API van Pepe Parts betreft een SOAP omgeving. Om de gewenste bewerkingen te kunnen doen, hebben we een PHP class om deze SOAP server geschreven, die aan de client side gebruikt kan worden.

Hiermee kunnen bijvoorbeeld uitzonderingen voor specifieke producten worden ingesteld. Aanvullend kan een prijs-marge worden opgegeven, waardoor prijzen vanuit de Pepe Parts koppeling, automatisch voorzien worden van de juiste marge.

Zodra alle individuele artikelen uit via de Pepe Parts opgehaald zijn, wordt een master XML gegenereerd, die bruikbaar is voor brommerscooteronderdelen.nl