MFA Europe Cursisten omgeving

logo

MEDIC FIRST AID ® is wereldwijd actief en uitermate innovatief op het gebied van eerste hulpverlening cursussen voor bedrijven, industrie en de individuele wereld burger. Niet voor niets wordt hun product op de markt gebracht door meer dan 80.000 instructeurs in 10 verschillende talen verdeeld over meer dan 120 landen en zijn reeds meer dan 9 miljoen eerste hulpverleners door onze Medic First Aid ® Instructeurs opgeleid.

Lees verder Bezoek website
Opdrachtgever:
MFA Europe
Uitbesteder:
SterConsult
Technieken:
html, css (bootstrap 3), javascript, php, ajax, migratie
Oplevering:
Herfst 2016

De oorspronkelijke cursisten omgeving voldeed naarmate de database van cursisten en instructeurs groeide, niet meer aan de wensen. Eén van de grootste wensen was om een cursushistorie van curistsen, als ook gegeven cursussen door instructeurs bij te houden. Een instructeur kon in diezelfde omgeving niet tegelijkertijd cursist zijn, en bij elk nieuw gevolgde cursus door eenzelfde cursist, werd een nieuw account verstrekt.

De database omgeving was opgezet met tekortkomingen, waardoor data zoals verjaardagen of cursus data, niet als dusdanig was opgeslagen, waardoor filteren via standaard SQL functies, bemoeilijkt werd. Een zoektool om een school bij je in de buurt te zoeken, fungeerde op basis van exacte overeenkomst in plaatsnaam of eerste cijfers van je postcode. Foreign keys waren als varchars opgeslagen en hadden geen index en gegevens omtrent cursusdag als ook bijgewoonde cursist, stonden in dezelfde database-tabel en waren niet genormaliseerd.

Een andere wens dat in de bestaande programmatuur omslachtig was om door te voeren, was om als instructeur zijnde, namens verschillende scholen of instanties, lessen te kunnen verzorgen. Ook hier gingen meerdere accounts mee gemoeid, wat in de renovatie getackeld is.

Vele uren zijn gestoken om de migratie van de oude niet vertrouwde tabellen, naar de nieuwe omgeving soepel te laten verlopen. Hierbij is op basis van enkele vaste kenmerken (zoals o.a. geboortedatum en voornaam klanken icm achternaam overeenkomsten) een import-script opgezet, welke de data dusdanig moest migreren, dat dubbele accounts direct getackeld was en een cursist direct een volledig cursus-historie in kon zien.

Een instructeur kan naast het handmatig invoeren van cursisten, ook een CVS bestand importeren. Reeds bestaande cursisten worden herkend, waarbij om bevestiging gevraagd wordt of het een bestaande of nieuwe cursist betreft, ongeacht of de cursist bij een andere instantie voorgaande cursussen heeft gevolg.