Zoeken op Blue 2 Blond

Skitwebsites

logo

Zoals bij voorgaande twee slice-opdrachten was het ook hier de bedoeling dat de lay-out gesneden zou worden op opgebouwd en opgemaakt zou worden met behulp van CSS.

Lees verder Bezoek website
Talen:
xhtml, css
Oplevering:
Zomer 2006
Ook dit ontwerp vroeg om een nieuwe aanpak, omdat geen enkel ontwerp hetzelfde is. De werkwijze daarintegen wel. Als eerste begin ik met het maken van de html-structuur waarvan ik denk dat het eenvoudig te positioneren is met de opmaaktaal CSS, wat direct de tweede stap is. Daarna zorg ik voor de opmaak, zoals kleuren, afstanden tussen bepaalde elementen, lettertypen en -grootte om vervolgens de benodigde afbeeldingen uit het psd-bestand om de details af te kunnen werken.