Zoeken op Blue 2 Blond
logo

LEF Leads automotive

Om aanvragen voor auto's in goede banen te leiden, diende er een koppeling te komen tussen een website met auto-aanbod aan de ene zijde, en een portal voor leads opvolging aan de andere zijde. Het betrof hierin de portal van uname-it, genaamd LEF | Lead & E-commerce Follow-up.

Lees verder
Vormgeving en uitbesteder:
Meceda te Assen
Technieken:
Wordpress, xml, php
Oplevering:
Lente 2018

Via PHP's DOMDocument wordt een XML gebouwd met de particuliere of zakelijke gegevens van de aanvrager. Deze XML wordt verder aangevuld met auto-specifieke gegevens die in ons bezit zijn.

Via Curl wordt de informatie ingeschoten naar LEF, waarna de website eigenaar verdere afhandeling voor contactmomenten en dus leads, via LEF kan laten verlopen.