Navigatie

LeaseTrader XML koppeling Scripts & projects

Vanuit een website van een leasebedrijf, moest het aanbod van auto's doorgezet kunnen worden naar LeaseTrader. Hiervoor is een tussenportaal gebouwd, waarbij overzicht is op de status van de koppelingen.

Vormgeving en uitbesteder:
Meceda te Assen
Technieken:
Wordpress, xml, php, mysql, bootstrap
Oplevering:
Winter 2015
LeaseTrader XML koppeling

Hierdoor is in de admin omgeving van Wordpress de optie gebouwd om als ingelogde beheerder specifieke auto's door te kunnen zetten naar LeaseTrader, of juist te kunnen verwijderen.

Om statussen in te kunnen zien en overzicht te houden op auto's die nu en in het verleden zijn doorgezet, is middels Bootstrap als ook een jQuery Datatables toepassing een tussen-omgeving gebouwd waarmee monitoring plaats kan vinden.