Privacy compliant website voor AVG dienstverlener

Privacy compliant website voor AVG dienstverlener

AVG krijgt steeds meer awareness, maar niet altijd zijn er goede handvaten of goede manieren om te documenteren. De opties die er zijn, kennen een gebrek aan versiebeheer, samenwerking, uitbreidingen of zijn niet schaalbare of betaalbaar. AVG Cloud Register ontzorgt en neemt je bij de hand. Gebruik de tool om klaar te zijn voor de AVG, voor de AP en betrokkenen.

Bij de website hebben we page speed technieken ingezet om tot een optimale laadtijd als ook performance te komen. Hardware Acceleration is toegepast om animaties vlekkeloos te laten verlopen.

Onnodig JavaScript hebben we bovendien links laten liggen bij de realisatie. Bootstrap.js onderdelen worden op code splitting en on demand basis ingeladen. Denk aan dropdowns of collapse. Ook op gebied van afbeeldingen is geoptimaliseerd; er wordt gebruik gemaakt van lazy-loading.

Naast een groene 100% pagespeed score binnen Google's Page Speed Insights, zijn dus ook in her verlengde daarvan pagespeed en performance optimalisaties gedaan.

PSI score van avgcloudregister.nl

De PSI score van AVG Cloud Register op een smartphone en mobiel netwerk.

Toegankelijk­heid

Binnen de website is ook geweest voor de toegankelijk­heid. De mogelijkheid om door de website te navigeren middels enkel een toetsenbord, is daar een voorbeeld van. Gebruikers met een spierziekte kunnen soms aangewezen zijn op enkel een toetsenbord, in plaats van een muis.

De toegankelijk­heid stelt ook personen met een visuele handicap in staat de website optimaal te gebruiken. Wanneer er sprake is van slechtziendheid, kan het contract binnen de website worden aangepast. Voor- en achtergrondkleuren zullen daarbij steeds voldoen aan de WCAG 2.0 richtsnoeren voor contrast toegankelijk­heid (Level AA).

Privacy en security

Met juiste oog voor security, worden het risico op hacks tot een minimum beperkt. Zo is onder meer de mogelijkheid tot software fingerprinting weggenomen. Voor de privacy van bezoekers geldt dat deze niet in het geding is. Youtube video's worden via een cookieloze omgeving geserveerd waar social media buttons geen beroep doen op third party scripts.

Website:
avgcloudregister.nl
Oplevering:
Lente 2018
Opdrachtgever:
AVG Cloud Register B.V.
Vormgeving:
Blue2Blond / bootstrap
Teamleden: