Navigatie

GasPedaal.nl XML koppeling Scripts & projects

Het autoaanbod van een autolease organisatie, moesten beschikbaar worden gesteld voor GasPedaal.nl, een website met occasions uit Nederland. Dit aanbod moest in XML formaat klaar worden gezet op een specifieke url, zodat het door GasPedaal.nl periodiek opgevraagd kan worden.

Vormgeving en uitbesteder:
Meceda te Assen
Technieken:
Wordpress, xml, php, mysql
Oplevering:
Herfst 2017
GasPedaal.nl XML koppeling

Op basis van een eerder gerealiseerde PHP class welke in staat is om XML bestanden te genereren, was deze uitbreiding eenvoudig op te zetten. Deze PHP architectuur, was eens eerder voor een Facebook XML feed opgezet. De voornaamste aanpassing, betrof het invoegen van de juiste velden welke beschikbaar gesteld moest worden aan de GasPedaal.nl website.