Zoeken op Blue 2 Blond
logo

Responsive sites

Alhoewel tegenwoordig standaard inbegrepen, was het responsive maken van de websites nog geen onderdeel van de ontwikkeling van deze websites. In praktijk wordt hier veelal bootstrap voor ingezet, doordat het bereiken van een responsive versie daarmee eenvoudiger is. In onderstaande gevallen, bestond de website (en ook html) reeds waardoor het eenvoudiger was een eigen CSS hiervoor te schrijven om tot een responsive website te komen.

Lees verder
Opdrachtgever:
Oil4
Talen:
html, css, js
Oplevering:
Zomer 2015

Het betreffen hier de websites voor Letsel Impact, Schoenmakerij Hakzo en Dordtse Bazaar verhuur. Het was meer tijdrovender om de websites eerst te voorzien van bootstrap html in combinatie met bijbehorende CSS. Dit zorgde er niet alleen voor dat alle achterliggende templates gewijzigd diende te worden, ook zou dit een hoeveelheid overbodige CSS en JS met zich meebrengen, doordat dit niet op de desktop versie toegepast zou worden.

Om die reden is er in deze situaties gekozen voor maatwerk CSS/JS om tot een responsive versie te komen. Juist het feit dat er sprake is van maatwerk CSS heeft als gevolg dat de responsive versie in de eerste twee gevallen beduidend anders is dan de desktop versie. Alhoewel dit met bootstrap programmering ook te bereiken is, ligt de responsive versie van een bootstrap site dichter bij het oorspronkelijke ontwerp.