Zoeken op Blue 2 Blond

Uitvaart bereken module

logo

Middels een uitvaart rekenmodule moest de uitvaartverzekering van verschillende maatschappijen berekend kunnen worden. Voor een van de maatschappijen is gebruik gemaakt van een beschikbare webservice, waarmee middels soap gecommuniceerd wordt. De module is grotendeels opgezet op locatie te Zwanenburg (gemeente Haarlemmermeer).

Lees verder Bezoek website
Opdrachtgever:
Hypotheek-aanvragen.nl te Zwanenburg
Talen:
html, css, javascript, php, soap
Oplevering:
Lente 2009

Voor meerdere personen, bijvoorbeeld een gezin, moest een uitvaartverzekering berekend kunnen worden, waarna de maatschappijen vergeleken kunnen worden door de aanvrager, onder andere op basis van premie, totale inleg en koopsom. Uitvaartverzekeringsmaatschappijen als Cardif, Dela, Klaverblad, Monuta, Reaal en Yarden worden meegenomen bij de berekeningen.

Voor de berekeningsmodule is gebruik gemaakt van de scripttaal php. Javascript is gebruikt om middels een zogenaamde user-interface achtige wijze de geboortedata op te geven en om personen toe te voegen. Daarnaast kan een aanvrager via de applicatie zelf een gewenst te verzekeren bedrag bepalen door aan te vinken welke opties van toepassing moeten zijn. Ook deze functionaliteit inclusief achterliggende berekening wordt middels javascript gedaan.

Voor de meeste maatschappijen is op basis van de aangeleverde informatie en premie-overzichten een tabel gemaakt waaruit de module zijn gegevens haalt. Voor de maatschappijen waarbij gebruik gemaakt kon worden van webservices, is een SOAP koppeling geprogrammeerd om met de betreffende webservice te kunnen communiceren en de gegevens real-time bij de maatschappij vandaan te halen.