Zoeken op Blue 2 Blond

Pagina's archiveren

Via de instellingen-module kan aangegeven worden of pagina's gearchiveerd dienen te worden. Dit houdt in dat bij elke wijziging die gemaakt en opgeslagen wordt, er een kopie wordt gemaakt van het origineel en deze wordt opgeslagen. Zo kan er als het ware gewerkt worden met pagina-versies en kan er eenvoudig worden terug geschakeld naar een eerdere versie.

< Specificatieoverzicht