Uitspraak in de zaak tegen De Uitgeversgroep

  • ± 2 minuten

Na lang geblaf heeft De Uitgeversgroep BV uit Heerenveen besloten om de persoon achter de onderneming en website Blue 2 Blond voor de rechter te slepen. De zitting zou plaatsvinden op 4 februari te Haarlem, maar is door een verhuizing van mij, Erwin Hofman, uiteindelijk verplaatst naar Assen met als nieuwe datum donderdag 11 februari 2010.

Lees ook

De zitting versus De Uitgeversgroep

Tijdens de zitting bleek ik niet de enige te zijn die in het duister tastte waarom De Uitgeversgroep mij exact gedagvaard had en wat ze exact onrechtmatig vonden aan mijn artikel, de behandelende rechter legde deze vraag neer bij de advocaat van De Uitgeversgroep BV. Net als op mijn emailberichten richting de advocaat van De Uitgeversgroep om de kwestie te verduidelijken, kreeg ook de rechter geen direct antwoord.

Voor de rechter moest ik uitleggen waarom mijn website, en daarmee mijn artikel, de mogelijkheid heeft om zo hoog te scoren. Door mijn affiniteit met de webrichtlijnen heb ik bij de bouw van mijn website rekening gehouden met de webrichtlijnen zoals opgesteld door de overheid.
Aangezien dit een semantische opzet van de achterliggende html code als gevolg heeft, heeft dit raakvlakken met richtlijnen voor het (technisch) optimaliseren van websites. Dit had als gevolg dat mijn website en daarmee ook het artikel de mogelijkheid had hoog te eindigen in de zoekresultaten wanneer je zocht op "de uitgeversgroep".

Het vonnis: zoekmachineoptimalisatie niet onrechtmatig

In het vonnis komt naar voren dat de voorzieningenrechter van oordeel is dat niet is te begrijpen wat onrechtmatig is aan de door De Uitgeversgroep aan mij verweten gedragingen.
In de dagvaarding probeert De Uitgeversgroep uit Heerenveen tevens bewuste zoekmachine optimalisatie aan te halen:

"hij geeft ook aan dat hij er alles aan doet zijn site zo te optimaliseren dat Google een verwijzing naar zijn website geeft als de naam van de eiseres wordt ingevoerd"

Deze aanname doen ze op basis van uitspraak van mijn kant op een ondernemersforum waar ik getracht heb advies in te winnen over de ontstane situatie versus De Uitgeversgroep.

Anonimisering van de berichten

Door aandringen van De Uitgeversgroep heb ik, in overleg met mijn advocaat, begin september de berichten over De Uitgeversgroep BV geanonimiseerd. Echter, ook nadat Google de wijzigingen had opgepikt en door had gevoerd in hun cache-versie van de webpagina, bleef Google de bedrijfsnaam van het Heerenveense bedrijf nog wel hanteren in de samenvatting op de resultatenpagina. Omdat dit niet de eigenlijke cache was, bood enkele verzoeken tot verwijdering geen oplossing. Een mail naar Google zorgde na een ruime week pas voor wijzigingen op de resultatenpagina.
Uiteindelijk was deze ontstane situatie voor de advocaat van De Uitgeversgroep een reden om naar een eerdere uitspraak omtrent Google Cache te verwijzen in hun dagvaarding, ondanks dat de huidige situatie geen exacte gelijkenissen had.

Ondanks dat Google de wijzigingen volledig doorgevoerd bleek te hebben, wist mijn artikel nog hoog te scoren wanneer gezocht werd op de bedrijfsnaam van de uitgeverij. Logischerwijs stemde dit De Uitgeversgroep niet tevree. Voor mij blijft het enkel bij een vermoeden waarom het artikel alsnog hoog weet te scoren (zoals in meer gevallen als het om zoekmachine optimalisatie gaat), ondertussen verwijt de heer M. Waterlander van De Uitgeversgroep BV, in aanwezigheid van de heer J. Mulder en hun advocaat, mij een Google genie te zijn.

Externe berichtgevingen: