Real-world gebruikerservaring in PageSpeed Insights

  • ± 3 minuten

De oplettende 'Google Watcher' of actieve PageSpeed tester heeft het ongetwijfeld al ontdekt, Het uiterlijk en daarmee ook metrics van PageSpeed Insights zijn gewijzigd. Voornaamste wijziging lijkt de toevoeging van pagespeed, maar er speelt meer.

Via Google's Webmaster Central Blog, kondigde Google de aanpassing van PageSpeed Insights (PSI) aan. Daarin geven ze aan dat niet echt duidelijk werd, hoe (snel) een website door de eigenlijke bezoekers ervaren wordt. Die opmerking is terecht, want anders dan de naam doet vermoeden, is de PageSpeed Insights niet de beste graadmeter.

PSI: Optimization score

De oorspronkelijke Page Speed Insights score, is nu een categoriseerde Optimization score geworden. Hierbij kan je website vallen in de categorie Good, Medium of Low. Dit wordt vergezeld met de welbekende percentage. Afhankelijk van de getroffen maatregelen, geeft de PageSpeed Insights report je bij de Optimization score behorende suggesties, om diezelfde Optimization score op te krikken.

PageSpeed Insights optimization weging van suggestie is met deze update tevens drastisch gewijzigd.

De Optimization score is vanaf heden vooral aangevuld met een tweede metric: de Speed score.

PSI: Speed score

Om inzage te krijgen in de Speed score statistieken, heeft de te testen pagina flink wat handen vol dagelijkse bezoekers nodig. Met ongeveer 250 bezoekers (die gebruik maken van de webbrowser Chrome met de juiste instellingen) per dag voor de te testen pagina, lijk je hier inzage in te kunnen krijgen. Google haalt de cijfers namelijk uit echte pagina bezoeken, om tot een gemiddeld oordeel te komen. Niet elke gebruiker heeft namelijk de beschikking over snel internet, ook kunnen bepaalde metrics afhankelijk zijn van het gebruikte apparaat.

Bij dus door Google voldoende vergaarde statistieken, krijg je inzage in het percentage van de bezoekers, dat een volgens Google al dan niet een goede FCP als ook DCL heeft ervaren. Dit licht ik even per stuk toe.

First Contentful Paint

First Contentful Paint, in de PageSpeed Insights report afgekort tot FCP, markeert het moment waarop een gebruiker een stukje uit de DOM structuur ziet veranderen in opmaak, bijvoorbeeld tekst, header afbeelding, achtergrondafbeelding of navigatie.

Let wel: dit dient niet verward te worden met de First Meaningful Paint (FMP), een metric waar het LightBolt CMS ook zwaar op inzet. Dit is het moment waarop een gebruiker ook daadwerkelijk kan beginnen met lezen en bewegen/scrollen, waar bij de First Contentful Paint nog niet persé sprake van hoeft te zijn.

DOM Content Loaded

De andere metric waar met de Speed score inzage in wordt gegeven, is de DOMContentLoaded, in de PageSpeed Insights report afgekort tot DCL. Dit staat voor de tijdspanne waarin de browser het gehele HTML document heeft geladen en geparsed, zonder te wachten op externe bronnen.

Ook hier geldt dat de laadtijd optimaal en daarmee de score hoog kan zijn, maar wanneer aanvullende bronnen niet asynchroon ingeladen worden, dit het invullen van je beeldscherm door de browser kan vertragen. Om ook de First Contentful Paint of elk andere Paint-metric optimaal te houden, zou je aanvullende bronnen asynchroon in moeten laden voor bezoekers die het voordeel van browser caching nog niet kunnen benutten.

Page Load Distribution and Page stats

Aanvullend krijg je afhankelijk van je bezoekersaantallen een grafiek te zien, welke de Page Load Distribution weergeeft. Kort samengevat, zit je in het groen, dan zit je goed, maar ook Google geeft aan dat je ook op andere metrics moet testen. Aanvullend krijg je inzage in de benodigde round trips om render blocking resources in te laden als ook benodigde download size, om een pagina in te laden.

Page Load Distribution weergave in PageSpeed Insights

Relevantie van de Speed score

Uiteindelijk krijg je een gemiddelde noemer voorgeschoteld, bestaande uit Fast, Average, of Slow. Wederom zijn dit, net als de Optimization score, goede handvaten. Snellere tijden zal voor behoud van website bezoekers zorgen. Het is aangetoond dat snelle laadtijden in verhouding staat tot lagere bounce rates op je website, geeft Google aan, een correlatie dat door marketeers benadrukt zal (kunnen) worden.