Project toegankelijk­e video caption editor

  • ± 1 minuut

De toegankelijk­e caption tool om toegankelijk­e video's te creëren krijgt vorm. Afgelopen donderdag, op mijn 21e stagedag, heb ik een beknopte presentatie mogen geven voor directe betrokkenen bij Stichting Accessibility. Deze presentatie was nuttig omdat aan de hand van een daadwerkelijke prototype de juiste tips en opmerkingen maar ook positieve punten boven water gehaald konden worden.

webbased caption tool De tool, welke ik in het kader van mijn afstudeeropdracht ontwikkel, wordt in web­omgeving gebouwd. Voor het afspelen van een videobestand in combinatie met de captions en audiodescrioption is gebruik gemaakt van de Jeroen Wijering video-player. Middels javascript, waarbij gebruik is gemaakt van de javascript framework jQuery, wordt er gecommuniceerd met de video-player. Op die manier kan men captions toevoegen en vastzetten op bepaalde tijdstippen middels een simpele druk op een knop. Daarnaast zal de tool een mogelijkheid bieden om een grote tekst snel op te delen in captions, waarbij ze bij een simpele toetsdruk opgeslagen worden. De afspeeltijd voor een individuele caption wordt berekend aan de hand van het aantal woorden dat de caption telt. Hiervoor zijn resultaten van onderzoeken over leessnelheid nageslagen. Het laagdrempelig toevoegen stelt de gebruiker in staat om snel captions aan te maken voor een video. De exacte afspeeltijd kan naderhand handmatig aangepast worden.

Audiodescription in de video tool

Ook audiodescriptie zal ondersteund worden. De vraag is in hoeverre er via de tool, binnen de gestelde tijd de mogelijkheid zal zijn om audiodescriptie te maken. Uiteindelijk kan de gebruiker het gewenste materiaal downloaden, bijvoorbeeld enkel de caption-file in verschillende formaten, zoals SubRip en Timed Text. De gebruiker kan het ook als een geheel pakket downloaden (inclusief gegenereerde caption-file, video-file en audiodescription-file) en een zogenaamde knip-en-plak code verkrijgen om eenvoudig een video in een statische html-pagina te voegen.

Toegankelijk­heid van de video tool

Behalve dat de video caption tool een toegankelijk­er internet als gevolg moet hebben, dient de tool zelf ook toegankelijk te zijn. Hier ligt een grote uitdaging, aangezien er gebruik wordt gemaakt van SWF-object om te embed-code voor de video weg te schrijven in een html document. Verder wordt er middels JavaScript gecommuniceerd met de video-speler om gegevens als huidige afspeeltijd af te lezen. Er zullen dus functionaliteiten wegvallen wanneer er geen JavaScript ondersteuning is, maar er wordt getracht het doel van de tool te behouden: Captions aanmaken en in gewenst formaat verkrijgen of downloaden. Intern is hier al het nodige over gezegd, hoe dit exact realiseerbaar is, zal in het vervolg van het project duidelijk worden.