Problemen Stenden Hogeschool duren voort

Ook een maand later dan gepland ben ik nog niet aan het afstuderen aan de Stenden Hogeschool. Een gesprek met mijn opleidingscoördinator lijkt -in elk geval zeker op korte termijn- weinig op te lossen. Inmiddels is een nieuwe afstudeeropdracht goedgekeurd, maar kan ik alsnog niet beginnen door organisatorische problemen bij de Stenden Hogeschool te Emmen.

Naast het feit dat ik pas na anderhalf maand wist waar ik aan toe was omtrent afstuderen, moesten we 2,5 maand wachten op een verslag dat door onze studiegroep in december was ingeleverd. Naar aanleiding van de eerdere problemen ben ik maandag 9 maart afgereisd naar Emmen om een gesprek te plannen met de opleidingscoördinator. Hierbij heb ik de huidige problemen aangekaart en ook eerdere problemen die gedurende de gehele studie aangekaart waren door medestudenten maar waar niets mee gedaan werd of waar we nooit feedback op hebben gekregen.

In de zoektocht naar nieuwe bedrijven en opdrachten, waarbij mijn voorkeur uit ging naar een opdracht op het gebied van webtoegankelijk­heid, heb ik een interessante opdracht gevonden bij Accessibility / Bartimeus te Utrecht. De opdracht is uiteindelijk deze week goedgekeurd door de Stenden Hogeschool, maar alsnog kan ik niet beginnen door een tekort aan studiepunten. Pas 5 maart kregen wij verslagen en artikelen terug welke in december ingeleverd waren. Enkele documenten waren niet voldoende en moesten dus herzien worden. Na nieuwe versies ingeleverd te hebben, moesten we wederom ruim 2 weken wachten op feedback.
Ook andere emailberichten naar medewerkers binnen de Stenden Hogeschool worden niet even snel tot nooit beantwoord. Daarentegen is er wel een regel opgesteld dat studenten frequent hun emailberichten moeten controleren..

Afstuderen in schooljaar 2008/2009 aan de Stenden Hogeschool

logo stenden hogeschoolDe motivatie en ook hoop om in het huidige schooljaar (2008/2009) en dus mijn 4e en laatste jaar af te kunnen studeren aan de Stenden Hogeschool heb ik op kunnen geven. In combinatie met het zelfstandig ondernemen naast mijn studie meer dan een full-time taak.

Wordt vervolgd...

Laat ons weten wat je hiervan vindt!

  • Houd reacties relevant aan het onderwerp en wees redelijk en billijk naar anderen. Houd je bij het plaatsen van een reactie aan de Nederlandse wet.
  • Uw emailadres zal enkel gebruikt worden om u, indien aangegeven, op de hoogte te houden van nieuwe reacties op dit bericht.
  • Indien u er voor kiest uw emailadres weer te geven, zal deze voor bots onleesbaarder worden gemaakt.