Overheids­website? Deadline verplichte toegankelijk­heid in zicht

  • ± 1 minuut

Vanaf 23 september dit jaar zullen alle websites van overheidsinstanties wettelijk verplicht digitaal toegankelijk moeten zijn. En nee, de coronacrisis is geen reden om die deadline uit te stellen.

Wie moeten aan deze verplichting voldoen?

Alle websites van de overheid zullen vanaf dat 23 september moeten voldoen, dat zijn:

1. Staats-, regionale of lokale overheidsinstanties;
2. Publiekrechtelijke instellingen;
3. Samenwerkingsverbanden hiervan.

Benieuwd of ook jouw organisatie hier deel van maakt? Check: https://almanak.overheid.nl

Sta je er tussen, dan is ook jouw website verplicht toegankelijk te zijn.

Sta je er niet tussen? Ook dan geldt de European Accessibility Act. Die is op 6 juni 2019 ingegaan, waarbij (net als de privacy wetgeving) pas over een paar jaar gehandhaafd gaat worden. Dit geldt dus juist ook voor non-overheden.

Wat houdt deze wettelijke verplichting in?

Overheidsinstanties zullen de toegankelijk­heidsnorm moeten gaan toepassen op al hun websites. Dat houdt in dat ze:

Toegankelijk­heidseisen toe moeten passen

Overheidsinstanties zijn verplicht om de toegankelijk­heid van websites en apps te optimaliseren op basis van de toegankelijk­heidsnorm (Europese standaard EN 301 549. Dit staat gelijk aan WCAG 2.1, niveau A en AA). Benieuwd wat deze zijn, je vindt de WCAG 2.1 hier in het Nederlands.

Een toegankelijk­heidsverklaring moeten publiceren.

Is een website nog niet volledig toegankelijk, dan moet de organisatie kunnen aantonen een gestructureerd plan van aanpak en een redelijke haalbaarheids termijn publiceren. Dit is onderdeel van toegankelijk­heidsverklaring.

Tip: Logius heeft een tooling gemaakt om je eigen toegankelijk­heidsverklaring te maken: https://www.toegankelijk­heidsverklaring.nl

Blue 2 Blond heeft 2020 uitgeroepen tot het jaar van digitale toegankelijk­heid, en legt daarom dit jaar extra focus in haar blogs en werk. Omdat wij het belangrijk vinden dat iedereen het web kan gebruiken. Vind jij dit ook belangrijk, neem dan contact met ons op!