Eindelijk afstuderen

  • ± 1 minuut

Na de nodige vertragingen van mijn school -Stenden Hogeschool- uit, mag ik eindelijk beginnen met afstuderen bij stichting Accessibility. Een eerdere gesprek leek weinig uit te pakken, maar een extra telefoontje bood uiteindelijk een oplossing.

Ook in april zat er weinig schot in de vorderingen aan de Stenden Hogeschool en dus heb ik, na eerder een gesprek met de opleidingscoordinator op de Stenden Hogeschool te hebben gehad, een mail naar hem gestuurd met daarin een vraag omtrent de vertragingen. Nadat ik na een week nog steeds geen reactie had, heb ik een tweede mail gestuurd. Dit leverde echter een miscommunicatie op, naar mijn vermoeden doordat de mail slechts haastig is doorgelezen.

Uiteindelijk heb ik 24 uur na het tweede mailtje de telefoon gepakt. Ditmaal kon ik wel snel geholpen worden, er zou door de opleidingscoordinator direct overlegd worden met de docent, waarna ik later op de dag terug gebeld zou worden. Dit gebeurde dan ook laat in de middag. De opleidingscoordinator had uiteindelijk onafhankelijk besloten dat ik per direct mocht beginnen met afstuderen, ook hij was gelukkig van mening dat de vertragingen op de Stenden Hogeschool inderdaad buiten proporties was en ik daar niet langer de dupe van hoefde te zijn. Woensdag 6 mei, zal ik mijn eerste dag aftrappen.

Freelance werkzaamheden

Het afstuderen heeft als gevolg dat ik als freelance php programmeur minder uren in de week in het ondernemen kan stoppen. Ik heb echter met Accessibility overeen kunnen komen dat ik, naast de avonden en weekenden dat ik in mijn eigen onderneming zal stoppen, in drukke tijden één dag in de week vrij mag houden voor freelance opdrachten.

Dit zal mij onder andere in staat stellen om tijdens reguliere werktijden te blijven netwerken en opdrachtbesprekingen te plannen.