CrUX, RUM en BigQuery: echte gebruikersdata

  • ± 2 minuten

Niet je eigen ervaring, maar de laadtijd die je echte doelgroep en gebruikers ervaren, is waar je oog voor moet hebben.

Althans, als je het uitstap percentage laag wilt houden en de conversie juist hoog wilt houden. En dit is exact waar Google in voorziet via de door hen bijgehouden data. Ze noemen dit Chrome User Experience Report (afgekort tot CrUX), waaruit echte gebruikersdata gehaald kan worden.

PageSpeed Insight en CrUX

Begin 2018 werd Google's PageSpeed Insight al voorzien van gebruikerservaring door de daadwerkelijke bezoekers. Dit was vooral een omslag, omdat je tot dat punt in PageSpeed Insights enkel nog kon inzien, wat een geautomatiseerde test ("Lab data") van jouw webpagina vond.

Middels CrUX kwam daar ineens echte gebruikerservaring bij. Dit kan inzichtelijk worden per specifieke (landings)pagina ("Field data") of voor het gehele domein ("Origin summary"). Dit gebeurt enkel bij voldoende data dat via echte bezoekers, die Chrome gebruiken, verzameld kan worden.

Tegenwoordig gebruik makend van Lighthouse, ziet de "Origin summary" er voor één van onze klanten er als volgt uit:

Gebruikt de doelgroep bijvoorbeeld vooral oudere toestellen of zitten ze veelal in een omgeving met minder snel of stabiel internet? Dan zou dit zich moeten vertalen in deze grafieken en is het noodzaak daar op te anticiperen. Een gegeven dat zonder Google initiatieven als deze arbeidsintensiever zou zijn.

BigQuery

Data uit Google's CrUX is voor derden toegankelijk gemaakt via Google's BigQuery. Wil je statistieken van je concullega's vergelijken met de eigen statistieken, dan hoef je hiervoor niet voor elke concurrent PageSpeed Insights te raadplegen. Binnen BigQuery kun je zelf data samenstellen, waarbij overigens SQL kennis benodigd is.

Gebruik van BigQuery is niet altijd gratis. Op moment van schrijven is er 1TB per maand te verbruiken binnen het gratis plan. Dit klinkt veel, maar wanneer je gegevens boven water wilt halen over een langere periode of gecombineerd met andere domeinen, kun je na een paar queries reeds tegen het limiet aanlopen.

HTTP Archive

Op HTTP Archive zijn enkele voorbeelden van CrUX te zien, maar HTTP Archive zelf gaat al langer mee. Hierdoor is het mogelijk om meer data dan alleen pagespeed metrics te verzamelen. Denk aan gebruik van JavaScript frameworks, Content Management Systemen. Door deze data met elkaar te combineren, kan er bruikbare data uit worden gehaald. Bijvoorbeeld:

  • is het verstandig een bepaald type CMS te gebruiken voor een website;
  • hoeveel invloed hebben JavaScript frameworks?
  • hoeveel invloed hebben third party toepassingen?
  • hoe is de omvang van third party JavaScript gegroeid in de loop der jaren?

Hierboven is het antwoord op de laatste vraag in grafiekvorm terug te vinden. Third party JavaScript omvang is van 2011 tot en met 2018 met 806% gestegenvalt via discuss.httparchive.org te leren.

Meer voorbeelden Aan de slag met CrUX