CO2 uitstoot en milieu impact van websites en servers

 • ± 5 minuten

Elke 100e klant vliegt met Blue 2 Blond CO2 neutraal naar Parijs. Hoe wij dat realiseren, heb ik voor je uitgerekend.

Uit bronnen blijkt: er staan gemiddeld 129 websites op een server [1]. Onze website deelt de server met 105 andere sites, waarmee we dicht bij het gemiddelde liggen.

De kosten, voorgerekend door previder.nl:

Een gemiddelde server gebruikt zo'n 350Watt continu, dat komt neer op 250kWh per maand. De ondersteunende systemen zoals airconditioning verbruiken echter ook stroom. Omdat de gemiddelde serverruimte niet erg efficiënt is ingericht, verbruikt die vaak net zoveel stroom als de server zelf. Het werkelijke verbruik is dus 500kWh per maand.

Gaan we voor het gemak uit van de 129, dan brengt dit ons op een kostenpost van EUR 88,75 per maand op basis van 500 kWh maal EUR 0,1775 per kWh voor één server, volgens hun berekening [augustus 2018].

CMS verdeling in het internetlandschap

Binnen de grote drie CMS oplossingen (Wordpress, Drupal, Joomla), is de verdeling van websites als volgt [2]:

 • 560 miljoen websites;
 • 58 miljoen Joomla websites;
 • 44 miljoen Drupal websites.

Dat brengt ons op 642 miljoen websites die op de grote drie energie slurpende Content Management Systemen draait. Pakken we andere bronnen er bij [3], dan blijken er slechts 75 miljoen Wordpress (actieve) websites te zijn. In verdere vergelijkingen zijn we van een ondergrens uitgegaan om te voorkomen dat we de CO2 uitstoot te hoog inschatten. Bovenstaande cijfers delen we in verdere vergelijking dus door 7,5.

Aantal webservers en kWh per maand

Daarmee rest ons nog 'slechts' 85,6 miljoen websites. Op basis van 129 websites per server, zijn dat ‭663565 webservers, oftewel, ‭‭331.782.500‬ kWh per maand (rekening houdend met stroomverbruik door server en airconditioning).

Grijze stroom en bio stroom

Bovenstaande hoeveelheid elektrische energie staat in geval van grijze stroom gelijk aan ‭215 miljoen kg CO2 uitstoot. Of in geval van bio-stroom 61,7 miljoen kg CO2 uitstoot [4]. Zou 50% op grijze stroom zitten en 50% op bio-stroom, dan is de uitstoot dus ruim 138,5 miljoen kg CO2. Per maand!

Maandelijkse uitstoot per persoon per maand was in Nederland 267 kg CO2 [5]. Dat betekent dat de server-parken voor bovengenoemde Content Management Systemen gelijk staat aan de uitstoot van ruim een half miljoen (immers, 138,5 miljoen gedeeld door 267).

bronnen:
[1] https://www.hostingvergelijken.eu/nieuws/er-staan-gemiddeld-129-websites-op-een-server/
[2] https://websitesetup.org/cms-comparison-wordpress-vs-joomla-drupal/
[3] https://www.whoishostingthis.com/compare/wordpress/stats/
[4] https://community.qurrent.nl/zonne-energie-en-zonnepanelen-4/wat-is-de-co2-uitstoot-die-correspondeert-met-1-kwh-groene-stroom-van-qurrent-1516
[5] https://www.pbl.nl/vraag-en-antwoord/hoeveel-is-de-co2-uitstoot-van-een-nederlands-huishouden

Verduurzaming en milieu besparingen

Volgens de consumentenbond kost 1kWh per saldo 23 cent [6]. De kosten voor bovengenoemde websites zijn dus ruim EUR 31,8 miljoen voor 138,5 miljoen kg CO2 uitstoot.

Ondertussen zijn onze websites al snel een factor 80 lichter dan de grote drie systemen, onder meer doordat onze websites minder geheugen van de server vergt. Dit betekent dat er meer websites op eenzelfde server zouden kunnen. Zouden alle websites over gaan op een CMS zoals wij inzetten, dan:

 • zouden de kosten nog hooguit 398 duizend euro zijn;
 • de uitstoot zou in plaats van 138,5 miljoen kg CO2, nog slechts 1,7 miljoen kg CO2 zijn;
 • zou de uitstoot nog hooguit gelijk staan aan net 6.484 personen, in plaats van 518.726.

Extra reizen dankzij onze websites?

De maandelijkse CO2 besparing zou 136,7 miljoen kilogram zijn bij massale overstap naar ons CMS. Daarvan [7]:

 • kun je ‭440.967 keer per maand een vliegtuigretour boeken om de klimaat­top in Parijs bij te wonen;
 • kunnen ‭74.495 personen per maand naar Syndey kunnen laten vliegen;
 • kunnen ‭203.422 individuen per maand per auto naar Rome en weer terug;
 • kunnen ‭8.543 gezinnen met twee kinderen twee week op vakantie naar Bali, inclusief hotel, elke maand opnieuw [8]!

bronnen:
[6] https://www.consumentenbond.nl/energie-vergelijken/kwh-prijs
[7] https://www.zaailingen.com/vliegtuig-op-vakantie-hoe-slecht-nou-eigenlijk/
[8] https://www.nu.nl/weekend/5427539/zo-slecht-vliegen-jouw-eigen-co2-uitstoot.html

Net als performance budgetten, hikken we dus ook tegen CO2 budget aan. Reis ondanks bovenstaande voorbeelden niet te veel met het vliegtuig, want de luchtvaart is reeds op weg om in 2070 het CO2 budget van de hele wereld er doorheen te jagen.

Hoeveel websites voor CO2 neutraliteit

De besparing van 138,5 miljoen kg CO2, staat gelijk aan de uitstoot van ‭518.726 mensen (in Nederland). Aangezien er in onze berekening sprake is van 88,2 miljoen websites, betekent dit dus dat we 170 websites in ons CMS moeten bouwen, om in het CO2 budget weer ruimte te maken voor één persoon. Met al ruim 240 websites helpen we niet alleen andere bedrijven met technisch optimale websites en applicaties, maar zijn we ook maatschappelijk verantwoord aan het ondernemen.

Of anders gezegd, elke 100e klant vliegt bij ons CO2 neutraal naar Parijs!

Nuancering in CO2 CMS berekening

Waar we elke 100e klant zeggen, bedoelen we op basis van bovenstaande berekening natuurlijk elke 97e klant, of accurater, elke 97e website. Wel moet je dan lopend terug, op basis van de volgende berekening:

136,7 miljoen kg CO2 staat gelijk aan ‭881.934‬ maal een enkeltje Parijs per vliegtuig (vanaf Amsterdam). Dat wordt behaald over 85,6 miljoen websites.

Een deel van de miljoenen websites die in deze vergelijking zijn meegenomen, zullen klein van stuk zijn. Daar tegenover zullen zwaardere websites staan die met minder websites een server delen. Andere websites hebben caching ingeschakeld en zijn daarmee minder belastend.

Ook het volgende mag in ogenschouw worden genomen:

 • alleen de 'grote drie' aan Content Management Systemen zijn in de berekening meegenomen;
 • met een handvol plugins of een gekoppelde webshop, kan een dergelijke CMS eenvoudig over de 200MB geheugen schieten, waardoor de vergelijking nog verder uitloopt in het nadeel van 'de grote drie';
 • minder servers betekent minder benodigde monteurs, wat als gevolg heeft dat er minder uitstoot gemoeid gaat met voorrijkosten in geval van storingen;
 • een piek-moment binnen genoemde CMS'en ligt tegenwoordig hoger dan de gevonden bronnen, doordat de systemen zijn gegroeid. Dat betekent dus dat het gemiddeld aantal websites op een server wellicht juist zijn afgenomen om piek-momenten op te kunnen vangen;
 • er zijn nog veel minder-actieve sites, waaronder die wel serverruimte in beslag nemen, denk daarbij ook aan staging/ontwikkel omgevingen van webbureau's, veelal afgesloten van de buitenwereld;
 • minder goed door te rekenen zijn de zware CMS'en die vervolgens ook op eigen computers draaien, afgesloten test­omgevingen dus, die niet benaderbaar zijn voor de buitenwereld (of statistiek-verzamelaars);
 • de snelheid van de website als ook inzet van performance. Door hier bij de bouw van een website op te letten, kun je nog meer besparen, namelijk bij de eindgebruiker. De computer, laptop of smartphone vergt minder rekenkracht, waardoor de accu minder vaak opgeladen hoeft te worden. Ook dit is op zichzelf bevorderlijk voor het milieu.

Werkelijke CO2 besparing voor websites ligt hoger

Aan het eind van de streep zullen de cijfers in praktijk dus hoger liggen dan bovengenoemde uitkomsten. Hierdoor liggen de winstmarges voor de CO2 uitstoot ook hoger, waar bovenstaande vergelijkingen vooral een goed beeld geven dat er ook bij website eigenaar en bedrijven een rol kan liggen in verduurzaamheid van hun digitale aanwezigheid.