Absolute of relatieve url's voor SEO

  • ± 3 minuten

Door een vraag van een klant, ben ik een zoektocht begonnen naar informatie over de bevorderlijkheid van absolute url's versus relatieve url's om de SEO ranking, ofwel positie in zoekmachines, te verbeteren. Een engelstalig artikel heb ik als bron gebruikt om mijn eigen conclusies te trekken.

Absolute en relatieve url's

Een absolute url bevat zowel het protocol, als het domeinnaam (al dan niet met subdomein) en een aanvullende pad en bestandsnaam, daar waar een relatieve url enkel het pad en bestandsnaam bevat:
absolute url: http://www.domeinnaam.nl/pad/zoekmachine-optimalisatie.html
relatieve url: /pad/zoekmachine-optimalisatie.html

Bij een relatieve url, wordt dan ook door een webbrowser en ook zoekmachine robots aangenomen, dat er verwezen wordt naar een bestand (zoals een html-bestand of bijvoorbeeld een pdf-document) binnen hetzelfde (sub)domein waar men zich op dat moment bevindt.

Absolute url's en zoekmachine optimalisatie

Helaas kon ik weinig interessante nederlandstalige artikelen vinden voor een onderbouwing voor het gebruik van absolute ofwel volledige url's om de ranking in zoekmachines te bevorderen. Een engelstalig artikel vond ik wel, met een goede uitleg van het verschil tussen absolute en relatieve url's in combinatie met zoekmachine optimalisatie:
http://www.seoblogr.com/seo/absolute-vs-relative-url-interlinking-which-one-is-better-for-search-engine-optimization/

Mijn conclusie hieruit is dat het gebruik van absolute, ofwel volledige url's geen invloed heeft op de ranking. Wel heeft het gebruik van absolute url's andere voordelen, welke ook onder de noemer zoekmachine optimalisatie vallen:

  1. Het kan foutieve verwijzingen voorkomen en voorkomt dat zoekmachine robots terecht komen op 404-pagina's;
  2. Het kan duplicate content voorkomen.

Foutieve verwijzingen

Wanneer men zich binnen een betaalmodule, bijvoorbeeld in een webshop, in een beveiligde omgeving bevindt (https-protocol), kan men bij het volgen van een relatieve url belanden op een pagina welke niet bestaat binnen het https-protocol, maar wel binnen het http-protocol. Wanneer de url absoluut zou zijn opgegeven, zou het juiste protocol zich in de url kunnen bevinden. Hierbij zeg ik bewust kunnen, aangezien zo een link bij handmatige invoer, verkeerd ingevuld kan worden waardoor de gebruiker alsnog verwezen wordt naar een niet bestaande pagina.

Duplicate content voorkomen

De meeste websites zijn zowel met als zonder het www-prefix te benaderen. Dit houdt dus in dat de homepagina van een website zowel via http://domeinnaam.nl/, als http://www.domeinnaam.nl/ te bereiken is, maar ook via http://www.domeinnaam.nl/index.html. Elke pagina bevat echter dezelfde content en dus heb je te maken met 3 identieke pagina's (ofwel twee maal duplicate content). Deze vorm van duplicate content kan voorkomen worden, door consequent te verwijzen naar pagina's mèt, of juist zònder www-prefix (en bij het verwijzen naar de homepagina, consequent index.html gebruiken).

Overigens kan het www-prefix probleem en daarmee de duplicate content ook middels de Rewrite Module van bijvoorbeeld Apache aangepakt worden (alhoewel voorkomen beter is dan genezen): Redirect niet-www naar www middels htaccess.

Voordelen en nadelen

De voordelen (en dus nadelen van elkaar) van absolute url's en relatieve url's buiten SEO om, zijn als volgt:

Absolute url's (voordelen)

  • Wanneer een pagina gescraped wordt door bots, blijven de verwijzingen naar jouw eigen site intact omdat ze absoluut zijn (echter, een bot kan de absolute url's snel genoeg veranderen naar relatieve url's, zo een groot voordeel zal dit dus niet zijn);
  • Hetzelfde geldt voor RSS en web-services, wanneer een artikel van jouw hand op een andere site wordt getoond, blijven eventuele links die absoluut zijn, alsnog verwijzen naar je eigen website.

Relatieve url's (voordelen)

  • Wanneer je gemiddelde webpagina uit veel links bestaat, beperk je de te downloaden bestandsgrootte van je html documenten, doordat je minder karakters gebruikt in je html code;
  • Migratie naar andere domeinen is eenvoudiger, bijvoorbeeld bij een verhuizing of bij verhuizing van een ontwikkel omgeving naar een live omgeving (alhoewel hier configuratie instellingen voor gebruikt kunnen worden indien aanwezig). Hyperlinks/verwijzingen hoeven immers niet aangepast te worden naar het nieuwe domein.

Conclusie

Met betrekking tot SEO is het dus wel raadzaam absolute/volledige url's te gebruiken om duplicate content of crawl-problemen te voorkomen, maar voor zover ik kan concluderen is het niet direct bevorderlijk voor de ranking zelf. Indien men middels testresultaten tot andere bevindingen is gekomen, is het natuurlijk van toegevoegde waarde om dit middels een reactie te melden.