Nieuws

  • ± 1 minuut

  Eindelijk afstuderen

  Na de nodige vertragingen van mijn school -Stenden Hogeschool- uit, mag ik eindelijk beginnen met afstuderen bij stichting Accessibility. Een eerdere gesprek leek weinig uit te pakken, maar een extra telefoontje bood uiteindelijk een oplossing.

  • ± 1 minuut

  Afstuderen aan de Stenden Hogeschool noodgedwongen uitgesteld

  Eerder berichtte ik dat ik op schema lag om begin maart met afstuderen aan te vangen. Ik heb echter anderhalf maand moeten wachten tot ik uitsluitsel kreeg over een afstudeeropdracht. Communicatieproblemen of een te hoge werkdruk aan de kant van de docenten?