Zoeken op Blue 2 Blond

Metatags per pagina

U kunt voor de website een description en enkele keywords opgegeven voor de gelijknamige metatags. Voor elke afzonderlijke pagina heeft u de mogelijkheid om een relevante beknopte description in te vullen en enkele gerelateerde keywords aan te geven.

Wanneer u deze niet invult, zal de algemene description en keywords worden toegepast. Overigens kunt u er voor kiezen om de ingevulde gegevens te laten evalueren en u te laten adviseren voor het invullen van deze metatags. Het Blue2 CMS zal dit direct na het opslaan van een pagina doen wanneer u dit heeft ingesteld in uw persoonlijk profiel.

< Specificatieoverzicht