Zoeken op Blue 2 Blond

Gebruikersrechten

Wilt u binnen uw bedrijf bepaalde personen verantwoordelijk stellen voor de webpagina's binnen uw website, maar u wilt geen risico lopen dat eventuele instellingen aangepast worden of verloren zullen gaan? U kunt in dat geval een beroep doen op de gebruikersrechten. Dit stelt u in staat om zogenaamde rangen binnen het Blue2 CMS aan te maken om vervolgens toe te kennen aan beheerders van de website. Per rang voor een lijst van pagina's aangeven welke acties wel of niet uitgevoerd mogen worden, zoals enkel bekijken, bekijken en wijzigen of geen van beide.

< Specificatieoverzicht