Zoeken op Blue 2 Blond

GDPR compliant (web) applicatie programmeur

GDPR staat voor General Data Protection Regulation. Voor een handvol bedrijven hebben we al dan niet in samenwerking GDRP trajecten afgelegd, om de gevolgen en te nemen maatregelen in kaart te brengen. Voor bijvoorbeeld een omni-registratietool voor Nuon, gebouwd en betrokken sinds 2010, hebben we naar aanleiding van de Europese GDPR wetgeving, technische maatregelen getroffen.

Denk aan csrf-tokens, Google Authenticator, pseudonimiseren van gevoelige of bijzondere persoonsgegevens en geautomatiseerd anonimiseren van gehele persoonsgegevens, wanneer bijvoorbeeld wettelijke bewaartermijnen verstreken zijn.

Ook voor organisaties actief in de medische branch, is naast toegankelijkheid GDPR compliant gebouwd.