Zoeken op Blue 2 Blond

Extranet

In sommige gevallen is het wenselijk bepaalde informatie wel te publiceren voor directe relaties, maar het af te schermen voor de gehele buitenwereld. Een extranet maakt dit mogelijk. Een extranet is dan ook niets anders dan een afgeschermde omgeving op het World Wide Web. Op deze manier kunt u gevoelige informatie delen met personen die over de juiste gegevens beschikken om de omgeving te benaderen.

U kunt voor de extranet module aangeven of personen zichzelf aan mogen melden, of dat aanmelding enkel door beheerders van de website geschiedt. In beide gevallen zal er automatisch inloggegevens verstuurd worden naar de betreffende website gebruiker. Met behulp van deze gegevens zal hij of zij in staat zijn om in te loggen op de afgeschermde omgeving op uw website om vervolgens informatie in te zien die alleen voor hem of haar bestemd is.

< Specificatieoverzicht