Zoeken op Blue 2 Blond

AVG en AVG-compliant webapplicaties

De op social media veelbesproken wet die 25 mei 2018 de huidige Wet bescherming Persoonsgegevens (Wbp) gaat vervangen: de AVG wetgeving, voluit Algemene Verorderning Gegevensbescherming. Binnen Blue 2 Blond spelen we reeds in op deze ontwikkelingen, en niet onterecht. Persoonsgegevens of zogenaamde bijzondere persoonsgegevens dienen beschermd te zijn. Hiervoor zijn verschillende maatregelen te treffen.

Verwerkersovereenkomst

Afhankelijk van de omvang van opdrachten, kan dit aan de kant van een webbureau veel voeten in de aarde hebben. En niet alleen in de programmatuur, er dient ook veel vastgelegd en gedocumenteerd te worden in de vorm van AVG registers en AVG verwerkersovereenkomsten. Een verwerkersovereenkomst (ook wel bewerkersovereenkomst genoemd) wordt in samenwerking tussen verantwoordelijke en verwerker opgesteld.

Register

Een register dient door beide partijen (verantwoordelijke en verwerker) per opdracht/omgeving opgesteld te worden. Hierin wordt bijvoorbeeld vastgelegd welke beveiligingsmaatregelen al dan niet overwogen en getroffen zijn. Bijvoorbeeld, is het opslaan van een BSN nummer echt nodig, en zo ja, kan dit gepseudonimiseerd worden. Op die manier bescherm je immers persoonsgegevens.

Webapplicaties en AVG

Doordat er aan de kant van Blue 2 Blond veel webapplicaties en CRM applicaties de revu hebben gepasseerd afgelopen decennium, zijn we hier per oktober 2017 op in gaan springen. Enkele voorbeelden van webapplicaties waar de opdrachtgever niet onder de AVG wetgeving uit komt, zijn als volgt:

Ook voor websites of webshops is AVG wetgeving ongetwijfeld van toepassing. Sta er tijdig, al bij aanbesteding, bij stil!

AVG compliant

Als AVG compliant partner, denken we dan ook actief mee voor, tijdens en na de bouw van een webapplicatie. AVG aspecten als privacy bij design en privacy bij default zijn ons niet onbekend. Logischerwijs vervullen we daarbij een adviserende rol. Eindbeslissingen zijn aan de AVG verantwoordelijke, oftewel de opdrachtgever.

Met bovenstaand zijn onze applicaties AVG compliant en zijn we als Blue 2 Blond AVG-proof. Buiten directe applicaties of CRM systemen om, kunnen we ook voorzien in onafhankelijk technisch of juridisch AVG advies.

Meer weten, een één op één AVG sessie omtrent een applicatie of op zoek naar aanbevelingen? Neem vooral contact met ons op.