Zoeken op Blue 2 Blond

AVG-compliant CMS

De AVG wetgeving die per 25 mei 2018 de huidige Wet bescherming Persoonsgegevens (Wbp) gaat vervangen, wellicht is het bij websites minder van toepassing dan dat AVG voor webapplicaties geldt.

Voluit Algemene Verorderning Gegevensbescherming, gaat deze wet vooral invloed hebben op hoe maatregelen omtrent bescherming van persoonsgegevens overwogen en getroffen zijn. Binnen Blue 2 Blond hebben we hier op ingespeeld, door het LightBolt CMS AVG-proof te maken en daarmee websites AVG-compliant op te kunnen leveren.

Verwerkersovereenkomst

In een verwerkersovereenkomst dient e.e.a. gedocumenteerd te worden in de vorm van AVG registers en AVG verwerkersovereenkomsten. Een verwerkersovereenkomst (ook wel bewerkersovereenkomst genoemd) wordt in samenwerking tussen verantwoordelijke en verwerker opgesteld.

Register

Een register dient door beide partijen (verantwoordelijke en verwerker) per opdracht/omgeving opgesteld te worden. Hierin wordt bijvoorbeeld vastgelegd welke beveiligingsmaatregelen al dan niet overwogen en getroffen zijn. Bijvoorbeeld, is het opvragen van de geboortedatum binnen een webshop echt benodigd? Voor bijvoorbeeld een online drank handel (webshop) volstaat een eenmalige 18+ vraagstuk bij registratie. De geboortedatum heb je daarbij niet nodig.

Websites en AVG

Met het LightBolt CMS spelen we in op de de veranderende wetgeving omtrent persoonsgegevens. Al vanaf 21 mei 2017 is begonnen met de ontwikkeling, waarin encryptie, CSRF, Two Factor Authenticatie getackeld is. Ook zijn de gebruikersgroepen verschillende rechten toe te kennen en wordt er in de programmatuur gecontroleerd op deze rechten.

AVG compliant

Hiermee is LightBolt een AVG proof CMS dat ingezet kan worden om aan de wetgeving te voldoen. VOor verdere uitbouw en werkzaamheden, denken we actief mee voor, tijdens en na de bouw van de website. AVG aspecten als privacy bij design en privacy bij default zijn ons niet onbekend. Logischerwijs vervullen we daarbij een adviserende rol. Eindbeslissingen zijn aan de AVG verantwoordelijke, oftewel de opdrachtgever.

Met bovenstaand zijn onze applicaties AVG compliant en zijn we als Blue 2 Blond AVG-proof. Buiten directe websites of webshops om, kunnen we ook voorzien in onafhankelijk technisch of juridisch AVG advies.

Meer weten, een één op één AVG sessie omtrent een website of op zoek naar aanbevelingen? Neem vooral contact met ons op.