Zoeken op Blue 2 Blond

404 meldingen overzicht

Omdat een website steeds in ontwikkeling blijft en websitebeheerders trachten de informatie up to date te houden, kan het voorkomen dat er eens een webpagina wordt verwijderd waar nog wel naar verwezen wordt vanaf de eigen of een andere website.

Wanneer deze reeds verwijderde pagina's verwijderd worden, zal men een foutmelding met uitleg krijgen. Het CMS slaat vervolgens automatisch op welke url van de reeds verwijderde pagina opgeroepen was. In het beheer van het CMS kunt u een overzicht van deze 404 meldingen verkrijgen op problemen of zogenaamde dode links te achterhalen en op te lossen.

< Specificatieoverzicht