Zoeken op Blue 2 Blond

10 stappen van de AVG/GDPR

Of men het nou AVG of GDRP wenst te noemen, aan het eind van de rit is er werk aan de winkel voor de datum van 25 mei 2018, de datum waarop de AVG wetgeving, de huidige Wbp vervangt.

Even de afkortingen op een rij:

Blue 2 Blond heeft eind 2017 een door ICT Waarborg verzorgde seminar omtrent de AVG bijgewoond. Hierin zijn we verder geïnformeerd over deze wetgeving. Inmiddels hebben we de tien stappen van de AVG intern tot een presentatie verwerkt, welke reeds bij enkele bedrijven, waaronder Nuon Sales Force, is voorgelegd. Hierin hebben aanbevelingen omtrent de te treffen AVG veiligheidsmaatregelen gedaan (als ook verwerkt).

AVG: (bijzondere) persoonsgegevens

Indien er sprake is van verwerking van persoonsgegevens, krijgen we te maken met deze wet. Dat kan al, indien je enkel toegang hebt tot een Google Analytics profiel van één van je klanten. Indien er sprake is van bijzondere persoonsgegevens, zal er onder meer een wettelijke uitzondering moeten zijn om het te mogen verwerken.

Lees meer over de categorieën van (bijzondere) persoonsgegevens.

AVG in 10 stappen

  1. Bewustwording;
  2. Rechten van betrokkenen;
  3. Overzicht verwerkingen;
  4. PIA;
  5. Privacy by design en privacy by default;
  6. Functionaris voor gegevensbescherming;
  7. Meldplicht datalekken;
  8. Bewerkersovereenkomsten;
  9. Leidende toezichthouder;
  10. Toestemming;

In een stappen-opzet, worden de tien stappen van de AVG door de Autoriteit Persoonsgegevens op hun website uitgeschreven.

Wordt u liever middels een presentatie geïnformeerd over de AVG als ook mogelijke gevolgen? Neem contact op voor een toegespitste AVG presentatie.